DC-banner.jpg

Får det til å spire og gro i ørkenen
De siste ti årene har Desert Control arbeidet med å skape den perfekte oppskriften på en nyskapende løsning kalt LNC. Målet er å gjøre ørken fruktbar. Vanligvis tar det mellom sju og femten år å gjøre ørkenjord dyrkbar, men med Desert Controls løsning tar det bare sju timer! Det er ny rekord.

investorseminar-slideshow2.jpg

Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås
Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Storslått lansering av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

SIGUREC er et kombinert returpunkt og tomgodsretursystem som forener gjenvinningsløsninger hentet fra beste internasjonale praksis. Green Business Norway er de norske partneren i prosjektet og var til stede på den offsielle lanseringen i Bucuresti den 20. mai.

Det ligger et stort utviklingspotensial for avfallsgjenvinning i Romania. Det nye retursystemet SIGUREC er utviklet av det rumenske selskapet Total Waste Management, som inngår i gjenvinningssamarbeidet Green Group, bestående av både innsamlingsselskaper og gjenvinningsanlegg. SIGUREC er en unik satsning i Romania.

Holdningsskapende rumensk-norsk samarbeid med gode resultater

SIGUREC-systemet er basert på rumensk-norsk bilateralt samarbeid. Utviklingen er medfinansiert av Norwegian Financial Mechanism og Green Industry Innovation-programmet for Romania. TOMRAs løsninger er implementert i SIGUREC-systemet, som er tilpasset lokale forhold i Romania. Dette har åpnet rumenernes øyne for hvilke verdier som ligger i avfallsgjenvinning. 

På kort tid har SIGUREC bidratt til å øke gjenvinningsraten i Romania. Den direkte koblingen til gjenvinningsindustrien har gjort resultatene synlige for forbrukerne og gitt dem større tillit til avfallshåndtering.

Stasjonært eller mobilt

Det kombinerte tomgodsretursystemet og returpunktet finnes både i en stasjonær og en mobil variant. Den mobile varianten kjører fra dør til dør og samler inn både tomgods, emballasje, EE-produkter, batterier og lyspærer. Felles for begge systemene er at forbrukerne mottar et mindre beløp for alt som leveres inn til gjenvinning.

Den stasjonære SIGUREC-enheten er like moderne, nyskapende og miljøvennlig som det er brukervennlig og effektivt. Enheten består av tre deler: Den første delen er et automatisk retursystem for tomgods, levert av Tomra Systems ASA. Midtseksjonen er et returpunkt for emballasje, og den siste delen et innsamlingspunkt for EE-produkter, batterier og lyspærer.

Den mobile SIGUREC-enheten tilbyr Romanias husholdninger en unik offentlig tjeneste. Alt avfall samles inn direkte ute hos husholdningene og transporteres umiddelbart til Green Groups gjenvinningsanlegg.

Storslått lansering og bilateralt samarbeid

Under den offisielle lanseringen av SIGUREC var Green Business Norways ledelse ved Anna Larsson på plass, sammen med Norges ambassadør til Romania, Tove Bruvik Westberg, administrerende direktør i Total Waste Management Constantin Cristea og leder av det rumenske miljødepartementet Mariana Ionescu.

Lanseringen markerte starten på en ny gjenvinningsæra i Romania, samtidig som den markerte slutten på en intens innsats fra de involverte aktørenes side. Allerede i april var representanter fra Green Business Norway og selskapet Mepex Consult AS på besøk hos Green Group i Romania. Under besøket ble det eksisterende systemet analysert og optimalisert.

I juni vil representanter fra Green Group og Total Waste Management dra på studiebesøk til Norge for å se nærmere på best praksis-løsninger i ulike innsamlingssystemer. I tilknytning til besøket kommer aktuelle Green Business Norway-medlemsbedrifter til å møte sine motparter for å diskutere avfallsgjenvinning og mulige samarbeidsområder for en videre utvikling av Green Groups aktiviteter i Romania.

 

 

F.v.: Norges ambassadør til Romania, Tove Bruvik Westberg, Greeen Business Norways ledelse ved Anna Larsson, administrerende direktør i Total Waste Management Constantin Cristea og leder av det rumenske miljødepartementet Mariana Ionescu.

 

F.v.: Norges ambassadør til Romania, Tove Bruvik Westberg, Green Business Norways ledelse ved Anna Larsson og administrerende direktør i Total Waste Management Constantin Cristea.


Aktueltarkiv
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev