cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

Project Lubelskie_Plant Illustration.jpg

TergoPower blir viktig partner i Polens energimodernisering
Målet er å bygge et levedyktig selskap med vekstmuligheter basert på bærekraftig utnyttelse av biomasse som energikilde. Siden etableringen i 2009, har selskapet fokusert på det polske markedet, og har lykkes med å posisjonere seg som en viktig medspiller for regionale myndigheter.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Tergopower blir viktig medspiller i Polens energimodernisering

 

Vangsnes.jpg

Vi håper på byggetillatelse for det første anlegget i Lubelskie i løpet av høsten, sier admnistrerende direktør, Einar O. Vangsnes i Tergopower.

Tergopower_Logo.png

Målet er å bygge et levedyktig selskap med vekstmuligheter basert på bærekraftig utnyttelse av biomasse som energikilde. Siden etableringen i 2009, har selskapet fokusert på det polske markedet, og har lykkes med å posisjonere seg som en viktig medspiller for regionale myndigheter.

I dag er kull viktigste råstoff for produksjon av elektrisitet i Polen. Forbrenning av kullet representerer en stor miljøutfordring både for landet selv og for EUs utviklingsmål innen fornybar energi, slik de nå er manifestert i energidirektivet. Derfor har polske myndigheter et mål om å øke andelen bruk av fornybar energi på nasjonal basis fra 9 til 15 prosent innen 2020.

Vi har posisjonert oss bra som medspiller når regionale myndigheter i Polen skal følge opp de nasjonale ambisjonene. Vi skal utvikle en sterk portefølje av energiløsninger basert på fornybar energi, og håper byggetillatelsen for det første anlegget i Lubelskie vil foreligge i september eller oktober i år, forteller adm. direktør Einar O. Vangsnes i TergoPower.


Kompetanse og relasjoner
Allerede ved etableringen i 2009, siktet selskapet seg inn på det polske markedet, og begynte å bygge kompetanse og relasjoner som er nødvendig for å få tilgang til markedet.

Vangsnes fortsetter: - Vi valgte Lubelskie-regionen sør-øst i Polen som vår første satsing fordi vi her fant den gode kombinasjonen av forutsetninger som vi alltid er på jakt etter:

  • God tilgang på ressurser
  • Klare politiske utviklingsmål
  • Gode relasjoner til regionale myndigheter


Basert på dette bevisste valget har selskapet i løpet av de tre årene som er gått, både bygget sin egen organisasjon, videreutviklet relasjoner med innpass i den politiske planprosessen for regionen, lokalisert og anskaffet egnet tomt, skaffet finansiering og utviklet søknaden om etablering av det første biomasse-fyrte kraftanlegget i Polen basert på TergoPower konseptet.

Wiik_Einar at plot.jpg

Fra et besøk på tomten i mars i år. Her Vangsnes med leder for hovedutvalg for næringsutvikling i Telemark, Lise Wiik

 

 

Stor besparelse i CO2-utslipp
Anlegget skal produsere 43 MWe elektrisk kraft ved bruk av biomasse (hovedsakelig strå og noe wood chips). Teknologien som anvendes er velprøvd CHP (Combined Heat and Power), og beregninger viser at dette første anlegget vil produsere elektrisitet til ca. 70 000 husstander, samtidig som gevinsten i form av redusert CO2 utslipp fa kullfyring blir på hele 230 000 tonn per år. Samlet kapasitet for anlegg i pipeline , beregnet flere år fram i tid, er på over 200 MWe.

- Hvilke egenskaper er det forbrenningsteknikken har som gjør at den ikke fører til CO2 utslipp?

Dette dreier seg ikke først og fremst om egenskaper ved teknologien, men om energikretsløpet. Vi bygger verdikjeder som er basert på nærhet til energikildene. Det er blant annet derfor Lubelskie-regionen var et naturlig førstevalg for oss ved etableringen i Polen. Regionen er som Polens spiskammers.

For vår del gir det tilgang på store mengder råvarer, først og fremst halm fra kornproduksjon. Vi beregner å bruke ca 270 000 tonn halm per år. Vi vil benytte en såkalt soft-boiler med vibrating grate teknologi, som er basert på at halmen forbrennes på en spesialtilpasset forbrenningsrist. CHP- teknikken gir en utnyttelsesgrad på hele 75%, mot beskjedne 35% ved standard forbrenningsmetode. Asken som blir igjen etter forbrenningen, resirkuleres tilbake til gårdsbrukene som leverer halm, der den benyttes som gjødsel. Aske i form av mindre partikler, såkalt  fly-aske, brukes i produksjon av asfalt og sement.

- Når hele kretsløpet tas med i beregningen, er metoden CO2-nøytral. Samtidig vil vi altså spare miljøet for betydelig CO2 utslipp sammenlignet med kullfyring, og likevel oppnå samme energimengde, sier Vangsnes.

Forankret i menneskelige ressurser

Etableringsprosessen bak det fotfestet selskapet nå har fått i Lubelskie regionen, er først og fremst forankret i gode menneskelige ressurser, mener Vangsnes. Han understreker at hans viktigste oppgave har vært å sørge for å bemanne oppgaver og posisjoner med rett person til rett tid.

To viktige nøkkelspillere står fortsatt sentralt i oppbyggingsprosessen. Det er for det første styreleder Jörgen Andersson. Han er tidligere energiminister i Sverige, og var i flere år sentral i samhandlingen med polske myndigheter. Han var også styreleder i Vattenfall da selskapet i 1997 kjøpte opp Warszawas energiforsyning, og har alt i alt stor kunnskap om, og et bredt nettverk i, det polske energimarkedet. Det samme gjelder for Sebastian Soluch, som selskapet har sikret seg som direktør for virksomheten i Polen.

- Hva er det dere gjør riktig, siden TergoPower ser ut til å lykkes så bra med etableringen i Polen?

- Det er ikke mulig å peke på en enkelt faktor som årsak til at vi er kommet dit vi står i dag. Det er nok heller en kombinasjon av årsaker, som i tillegg til et svært godt team, særlig bunner i at vi har en attraktiv teknologisk løsning, at vi kan vise til etablering av et betydelig antall lokale arbeidsplasser per anlegg og at vi kan dokumentere en betydelig positiv miljøeffekt for både regionen og nasjonen totalt, sier han.

- Regner dere med at den første etableringen vil ha verdi som basis for flere etableringer i Polen, eller vil det bli med denne ene?

- Dette første anlegget vil være «proof of concept». Når det er kjørt igang, vil vi fortsatt ha fokus på utvikling og nyetablering av tilsvarende anlegg. I første omgang jobber vi med flere lokaliseringer i Polen, men utelukker ikke at vi kan spre oss til flere byer i regionen, ellers i Europa og andre markeder der forholdene ligger tilsvarende godt til rette for vår tilnærming.

- Vårt fokus er å utvikle bærekraftige løsninger for energiproduksjon. Miljøaspektet vil alltid være viktig for oss. Vår nisje er verdiskaping i markeder der det er mulig å kombinere verdiøkning med kvalitetsheving for miljø og omgivelser. Det skal ikke være vår oppgave å drifte anlegg som er ferdig utviklet og etablert. Til det vil vi engasjere lokale krefter ved hver enkelt etablering. Slik sett er det ingen geografiske hindre for vår spredning. Likevel tar vår strategiske planlegging høyde for nettopp de faktorene vi har erfart at har så stor betydning: Lokalkunnskap, relasjoner og at praktiske forhold ligger godt til rette. Dette tilsier at vi vil fokusere på Polen i lang tid ennå, sier han

Rask spredning av etablert teknologi
For TergoPower er det rask spredning av teknologi som har bevist sin eksistensberettigelse, som gjelder. Selskapet er nyskapende ved at det anvender etablerte teknologiske løsninger i nye markeder, men legger ikke vekt på å være innovative. For å lykkes med utviklingsprosjekter som er samspill mellom konsepteier, politiske myndigheter, offentlige utviklingsprogram, støtteordninger og privat investeringskapital, er man nødt til å ha etablerte teknologiske løsninger i plattformen. Alle parter er interessert i at satsingen skal innfri mål for energiproduksjon og miljøeffekt. Da er det ikke rom for stor grad av usikkerhet eller eksperimentering.

- Hvilken betydning har offentlige støtteordninger og offentlig medvirkning i eksportframstøt hatt for TergoPower?

- For våre framstøt i Polen har offentlig medvirkning ikke hatt noen betydning. Derimot har vi hatt stor nytte og glede av samarbeidet med Green Business Norway. Organisasjonens kunnskapsbase om Polen, spesielt på det politiske relasjonsplanet, har vært viktig for oss, sier han.

Vangsnes er optimist og mener TergoPower har mange utviklingsmuligheter de nærmeste årene. Selskapet har ikke giftet seg med noen teknologi, men er åpen for flere løsninger der kompetansen de har opparbeidet i kombinasjonen av å identifisere behov, lokalisere plasseringsmuligheter og velge gode løsninger, kan komme til nytte. Aktuelle nisjer kan være waste to energy, waste management og solarenergi. Det polske markedet er neppe helt klart for slike løsninger i dag, men det jobbes knallhardt på politisk nivå for å finne løsninger på flere miljøutfordringer. Det er sannsynlig at dette gir resultater og dermed nye muligheter, mener han.


Medlemmer i fokus
| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev