Dec-2019-FS-slideshow2.jpg

R8 Flying Start gikk til Future Synthesis
For tredje år på rad ble R8 Flying Start utdelt under Gründeruka. Denne gang gikk prisen til Future Synthesis og Maritsa Kissamitaki!

Dec-2019-Windsim-slideshow2.jpg

WindSim inngår strategisk samarbeid med Shanghai Electric Wind Power Group
WindSim og Shanghai Electric Wind Power Group har inngått en strategisk partnerskapsavtale under China Wind Power Conference og Exibition I Bejing I Oktober.

Cycled-NYU-slideshow1.jpg

Cycle vant StarADs Summer Incubator pitchekonkurranse
Cycled deltok i sommerinkubatoren StartAD og var en av vinnerne i den splittede avgjørelsen av pitchekonkurransen. Programmet varte i sju uker og inkluderte åtte oppstartsbedrifter fra alle de tre campusene til Universitetet i New York.

Nanjing-slideshow.jpg

Soraytec og den norske paviljongen tildelt pris for beste design under Nanjing Tech Week 2019
Soraytec var invitert til Kina for å delta i den norske paviljongen på teknologimessen «Nanjing Tech Week’s High-Tech Fair» i Nanjing. Messen tar mål av seg til å presentere høyteknologisk innovasjon og bringer nye og innovative teknologier til Nanjing og Kina.

Act-Slideshow1.jpg

Cycled Technologies på Technoport Nordic Deep Tech 2019
Cycled Technologies, en av våre akseleratorbedrifter, har blitt invitert som en av hovedinnlederne til Technoport Nordic Deep Tech. Cycled Technologies ønsker å diskutere globale målsettinger og demonstrere hvordan enkle lokale samarbeid kan bidra til å løse verdens miljøutfordringer.

DC-banner.jpg

Får det til å spire og gro i ørkenen
De siste ti årene har Desert Control arbeidet med å skape den perfekte oppskriften på en nyskapende løsning kalt LNC. Målet er å gjøre ørken fruktbar. Vanligvis tar det mellom sju og femten år å gjøre ørkenjord dyrkbar, men med Desert Controls løsning tar det bare sju timer! Det er ny rekord.

investorseminar-slideshow2.jpg

Oppstartsselskaper fra GBN Accelerator på investorseminar på Campus Ås
Oppstartsselskaper i Green Business Norway Accelerator presenterer seg på det 12. investorseminaret i Vitenparken på Campus Ås i september. Arrangementet er et samarbeid med Inkubator Ås.

cycled-960-1.jpg

Ny banebrytende Blockchain teknologi - Cycled etablerer samarbeid med AKEO
Cycled Technologies og Akeo utvikler ny blockchain teknologi for avfallsinnsamling i den nye sirkulærøkonomien.

GBN_HSN_avtalesignering_1_960.png

GBN og Høgskolen i Sørøst Norge etablerer FoU samarbeid
- Samarbeidet med Høgskolen i Sørøst-Norge styrkerforsknings- og utviklingsarbeidet i oppstartsselskapene som er en del av vårt Akseleratorprogram, sier Thor Sverre Minnesjord, CEO i GBN. Først ute er teknologiselskapet Fluid Metal 3D.

20170209_graf-960.jpg

Vann- og avløpsinfrastruktur under press i GCC-landene
Befolkningen i Gulf-regionen er i rask vekst. Hele tiden må myndighetene takle flaskehalser for å holde tritt med veksten, spesielt med tanke på infrastruktur og vann og avløp. Medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) møter utfordringene med massive utviklingsplaner som er prosjektert for en kontinuerlig stabil befolkningsvekst og økonomisk vekst frem til 2030.

circular-960.jpg

Delegasjon fra polske byer fikk innsyn i sirkulær avfallshåndtering
Onsdag 14. september møttes polske og norske interessenter i Drammen. Foranledningen var EUs ambisiøse målsettinger for avfallshåndtering.

Forum-Dyrektorow-960.jpg

Fremtidens avfallshåndtering høyt på agendaen i Polen
Green Business Norway har vært i dialog med beslutningstagere på en rekke nøkkelarrangementer i Polen de siste ukene.

160126-960.jpg

Stor interesse for grønn teknologi under lansering av BI-programmet UAE
Deltakere fra de nordiske ambassadene, nordiske selskaper og lokale samarbeidspartnere i De forente arabiske emirater stilte opp på lanseringsseminaret i Masdar City i Abu Dhabi den 21. januar.

gbtmp3.jpg

Lanserer nordisk samarbeid i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater
Med Abu Dhabi Sustainability Week som bakteppe, lanserer Green Business Norway, Green Net Finland og Nordic Innovation neste fase av Business Intelligence-programmet for Gulfregionen.

rdf-960-270.jpg

Bulgarsk delegasjon ser på bærekraftig avfallshåndtering i Norge
Green Business Norway var i oktober vertskap for en offisiell delegasjon fra Bulgaria som fikk presentert tre alternativer for bærekraftig og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Lubelskie-960-270.jpg

Grønn industri i fokus innenfor Telemark–Lubelskie-samarbeidet
En delegasjon fra Lubelskie-regionen har denne uken vært på plass i Telemark. Etter en reise gjennom fylket, blant annet til Rjukan, signerte Guvernør Sosnowski og fylkesordfører Riis-Johansen avtalen om et utstrakt samarbeid mellom regionene.

thor-sverre-960.png

Statsminister Erna Solberg møter Green Business Norway under sitt besøk på Klosterøya
Tirsdag 18. august besøkte statsminister Erna Solberg kunnskapsbedriftene på Klosterøya, der hovedkontoret til Green Business Norway holder til. Under lunsjen med statsministeren ble det mangfoldige og nyskapende miljøet i grenlandsregionen løftet frem.

IMG_1327-slide.png

Norsk miljøteknologi staker ut kursen på EcoForum-konferansen i Polen
Den sjette EcoForum-konferansen gikk i år av stabelen 10. og 11. juni. Konferansen ble igjen en fruktbar møteplass for både polske og norske aktører innenfor det interregionale samarbeidet mellom Telemark fylkeskommune og Lubelskie-regionen.

WP_002078-slide.jpg

Gulf-regionen er et lovende marked for gjenvinning og grønn energi
Flere demonstrasjonsprosjekter for gjenvinning er under etablering i De forente arabiske emirater (FAE). Green Business Norway (GBN) mener at utsiktene til forretningsutvikling i regionen er lovende.

Grand-opening-960.png

Storslått lansering
av retursystem i Romania basert på TOMRA-teknologi

DSC_0071_slide.png

Fornybar energi fra baller av strå
Forrige uke møttes representanter fra Lubelskie-regionen i Polen og Telemark fylkeskommune for å se nærmere på kraftverket Sleaford Renewable Energy Plant i England.

11020407_1044763565533649_820775577_n-960.jpg

Det polske parlamentet setter søkelyset på norske avfallsløsninger
Mer enn 100 personer kom sammen i Sejm, underhuset i polske parlamentet, for å diskutere den siste utviklingen på avfallshåndteringsfeltet. Seminaret var et polsk-norsk samarbeid.

150302-Roaf_Beate-Langset-960.jpg

Polen og Norge sammen om fremtidsrettet avfallshåndtering
Avfallshåndtering er et felt i stor endring. Viktige strategiske beslutninger må til for å kontrollere den aktuelle utviklingen. Green Business Norway har de siste årene spilt en aktiv rolle i erfaringsutvekslingen mellom Polen og Norge.

NX2A11463.jpg

Energigjenvinning - både miljøvennlig og lønnsomt?
Dette var spørsmålet paneldeltakerne ble stilt i en av de mange paneldiskusjonene under årets Energy Forum i Karpacz i Polen.

slide2.jpg

GBN var blant vertskapet da Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøkte Klosterøya i Skien
Den norske CleanTech industriens posisjon i dag og i et femårsperspektiv var blant temaene som ble drøftet med Kronprinsen.

Clean sands.jpg

Ennox Oil: Cleantech gjennombrudd
Ennox Oil Solutions er et godt eksempel på hvordan ny business kan oppstå når ideer fra ulike forretningsmessige verdener møtes. Idemakere med løsninger for avfallsbehandling møter idemakere med løsninger for brønnstimulring innen oljeproduksjon. Slik startet utviklingen av den patenterte EGX-prosessen, løsningen for
utvinning av olje fra faste materialer som jord, sand, slam osv.

mb4.jpg

"New Deal" gir resultater hos Miljøbil Grenland
Miljøbil grenland valgte å satse på å videreutvikle sin spisskompetanse innen batteriteknologi og fokusere på engineering og testproduksjon. Batteriet er selve nøtta i all forflytning basert på elektrisk energi. Selskapets bevisste satsing begynner å gi resultater.

Norner_prosess.jpg

Norner fester grepet om vekstambisjonene
Tine Rørvik og Ole Jan Myhre
Med stø kurs og solid forankring i sin opprinnelige ambisjon, stevner det privateide forskningsinstituttet Norner nå videre på sin spennende kurs. Noen av utviklingsgrepene som tas nå, er blant de mest spennende og banebrytende siden selskapet ble skilt ut fra Borealis for 4 år siden.

gloer2.jpg

GLØR med sving på renovasjonsjobben
Visjonen er å være en miljøpådriver, forretningsideen å være kundenes foretrukne samarbeidspartner i avfalls- og gjenvinningsspørsmål. Begge deler synes naturlig og bra for et selskap som er tiltrodd ansvaret for den viktige renovasjonstjenesten i en region. Nylig har Glør fått en formell bekreftelse på at strategien og det de gjør for å sette den ut i livet, er riktig.
previous next

Vedtekter

Vedtatt 24.04.07

§  1.0  OM ORGANISASJONEN
    1.1   - Navn, organisasjonsform mm
    1.2   - Medlemmer
   
§  2.0  FORMÅL OG HENSIKT

§  3.0  ORGANISASJONENS LEDELSE OG SIGNATUR

§  4.0  OM GENERALFORSAMLING
    4.1   - Ansvar
    4.2   - Generalforsamlingens møte
    4.3   - Ekstraordinær generalforsamling

§  5.0  OM VALGKOMITEEN

§  6.0  OM STYRET
    6.1   - Ansvar, organisasjon og valg
    6.2   - Godtgjørelse
    6.3   - Styrets arbeid
    6.4   - Beslutninger
    6.5   - Budsjett
    6.6   - Protokoll

§  7.0  OM DAGLIG LEDELSE

§  8.0  ØKONOMI
    8.1   - Økonomiske forpliktelser og egenkapital
    8.2   - Gjeld og heftelser
    8.3   - Begrensning av ansvar

§  9.0  VEDTEKTSENDRINGER

§ 10.0  MEDLEMSSKAP

§ 11.0  OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN


VEDTEKTER


§ 1.0 OM ORGANISASJONEN

1.1 Navn, organisasjonsform mm

Virksomhetens navn er Green Business Norway. Virksomheten er en ideell interesseorganisasjon som styres og arbeider iht. egne vedtekter.

Virksomhetens høyeste myndighet er generalforsamlingen.

1.2 Medlemmer

Medlemmene rekrutteres fra virksomheter som driver forretningsmessig innenfor områdene:

 • produkter med miljø og miljøvennlig energiprofil
 • bærekraftig miljø og energiteknologi
 • gjenvinning og resirkulering
 • miljø- og energirådgivning/konsulenter

Tilbake til oversikt


§ 2.0 FORMÅL OG HENSIKT

Virksomheten har ikke til formål å gå med overskudd. Eventuelle overskudd skal ikke deles ut til medlemmene men anvendes i samsvar med organisasjonens formål.

Målet for virksomheten er å bidra til:

 • økt samarbeid mellom medlemsbedriftene
 • vekstmuligheter for medlemsbedriftene

I dette ligger at virksomheten vil oppmuntre og være en pådriver for at medlemmene fokuserer på økte markedsmuligheter og vekst gjennom samarbeid med andre bedrifter i virksomheten.
Aktiviteter vil være innenfor informasjonsformidling, bedriftspresentasjoner, konferanser, møtevirksomhet og drive frem utviklingsprosjekter til nytte for sektoren med fokus på innovasjon, nyskapning og eksport.

Virksomheten skal ha en støttefunksjon overfor medlemmene i form av:

 • Informasjonsarbeid om nyskapning, innovasjon, og eksport
 • Planlegging og gjennomføring av møter, seminarer og andre arrangementer i tråd med det styret vedtar
 • Være en katalysator for prosjektutvikling i og mellom medlemsbedriftene som bidrar til vekst for sektoren Miljø- og energiteknologi
 • Synliggjøre Miljø- og energiteknologisektorens potensial

Tilbake til oversikt


§ 3.0 ORGANISASJONENS LEDELSE OG SIGNATUR

Organisasjonens styrende organer er generalforsamlingen og styret.

Generalforsamlingen har oppgaver som angitt i § 4. Styret har ansvaret for organisasjonens drift jfr. § 6.

Organisasjonen forpliktes av styrets leder og forretningsfører i felleskap. I styreleders fravær trer styrets nestleder inn.

Tilbake til oversikt


§ 4.0 OM GENERALFORSAMLING

4.1 Ansvar

Generalforsamlingen er organisasjonens høyeste myndighet og fører tilsyn med styrets arbeid og gjennomfører generalforsamling.

Generalforsamlingen behandler:

 • Innkomne forslag
 • årsberetning
 • årsregnskap
 • kontingent
 • valg, herunder valg av styre med leder og nestleder

4.2 Generalforsamlingen møte

Generalforsamling skal være avholdt innen utgangen av april måned i det etterfølgende år for hvilke årsberetning og regnskap skal godkjennes.

Innkalling til generalforsamling skjer ved styret.

Minste frist for innkalling til generalforsamling er 14 dager.

Hver av medlemmene har 1 stemme på generalforsamling med tale og stemmerett

Generalforsamlingen konstituerer seg selv ved å velge ordstyrer, møtereferent og 2 personer til å undertegne møteprotokoll.

Forsamlingen er beslutningsdyktig når minst 30 % av medlemmene er representert.

Styrets leder har ansvaret for å sette møtet og å forestå møtets ledelse inntil ordstyrer er valgt.

Beslutninger fattes ved enkelt flertall. Stemmelikhet avgjøres ved møteleders dobbeltstemme.

Protokoll sendes medlemsbedriftene.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling

Dersom styret eller minimum 25% av medlemmene krever det, plikter styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling innen 14 dager fra kravet skriftlig er meddelt styrets leder.

Minstefrist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling er 10 dager. Grunnlaget for innkallingen skal dokumenteres som en del av innkallingen.

Tilbake til oversikt


§ 5.0 OM VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamling. Styret innstiller på valgkomitee.

Valgkomiteen fremmer forslag til :

 • Styreleder, nestleder og styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med innkalling til Generalforsamling

Tilbake til oversikt


§ 6. 0 OM STYRET

6.1 Ansvar, organisering og valg

Styret har ansvaret for organisasjonens funksjonsdyktighet og føre tilsyn med den daglige driften og gjennomføre styremøter.

Styret består av 7 medlemmer som velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Styret kan også suppleres med observatører etter vedtak i generalforsamling.

Representantene velges for 2 år av gangen, og ca halvparten er på valg ved hvert ordinære årsmøte

Styret inngår avtale med hvem som skal utføre den administrative funksjonen i organisasjonen. Dette inkluderer drift, økonomi og ledelse av organisasjonens aktiviteter.

Styret velger revisor

6.2 Godtgjørelse

Styrets representanter mottar normalt ikke honorar.

Styremedlemmenes reiseutgifter dekkes etter statens satser. I de tilfeller der representanter for styret representerer nettverket utenom styremøtene skal godtgjørelse godkjennes av styret.

6.3 Styrets arbeid

Styret ledes av styreleder, eller ved dennes forfall nestleder. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Denne påser at saksdokumenter er sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene.

 

Styret ledes av styreleder, eller ved dennes forfall nestleder. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Denne påser at saksdokumenter er sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene.

Saker til behandling i styret utredes og fremmes av styreleder eller den styret velger til å arbeide med enkeltsaker.

Styret vedtar innstilling i alle saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen.

Det avholdes normalt 8 styremøter pr. år.

6.4 Beslutninger

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

Saker til votering avgjøres ved alminnelig flertall. Styreformann har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Hvert styremedlem har en stemme.

6.5 Budsjett

Styret vedtar selv budsjett. Styret kan imidlertid ikke vedta et budsjett som krever større inntekter enn det inngåtte avtaler og medlemsinntekter tilsier.

6.6 Protokoll

Administrasjonen fører styreprotokoll som sendes medlemmene innen 10 dager etter møtet.

Tilbake til oversikt


§ 7.0 OM DAGLIG LEDELSE

Administrasjonen forestår daglig ledelse av organisasjonen

Tilbake til oversikt

§ 8.0 ØKONOMI

8.1 Økonomiske forpliktelser og egenkapital

Virksomheten kan ikke påta seg økonomiske forpliktelser utover de rammer som til enhver tid gis av organisasjonens inntjeningspotensiale.

Virksomhetens egenkapital utgjøres normalt av innestående midler.

8.2 Gjeld og heftelser

Organisasjonen kan ikke stifte gjeld (oppta lån) uten at dette er vedtatt av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall.

Styrets leder og administrasjon kan dog i fellesskap oppta lån til mellomfinansiering av konkrete prosjekter i begrenset oppad til 100.000 NOK. Mellomfinansiering ut over dette skal godkjennes av styret.

8.3 Begrensning av ansvar

De virksomheter som er medlemmer kan ikke gjøres rettslig eller økonomisk ansvarlig for de initiativ, råd eller anbefalinger virksomheten tar og gir

Tilbake til oversikt


§ 9.0 VEDTEKTSENDRINGER

Generalforsamlingen kan endre disse vedtekter etter forslag som fremmes til styret i så god tid at forslagene kan :

 • styrebehandles
 • sendes ut som sak til generalforsamlingen med normale tidsfrister

Vedtektene kan kun endres med kvalifisert (2/3) flertall.

Tilbake til oversikt


§ 10.0 MEDLEMSSKAP

Innmelding og utmelding skjer skriftlig. Ikke betalt kontingent medfører bortfall av medlemskap. For at medlemskapet skal opphøre må det ha vært gjennomført krav og purring over en periode på 3 mnd etter forfallsdato.

Nye medlemmer skal godkjennes av styret.

Tilbake til oversikt


§ 11.0 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN

Virksomheten kan oppløses i forbindelse med generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling dersom dette er fremmet som sak og minst 75 % av medlemsmassen stemmer for.

Virksomhetens formue skal ikke tilfalle medlemmene ved oppløsning men utdeles til en eller flere andre foreninger, stiftelser eller foretak med tilsvarende formål som organisasjonen eller annet ideelt formål etter generalforsamlingens beslutning.

Tilbake til oversikt

| More


Hold deg oppdatert motta nyhetsbrev